niedziela, 3 kwietnia 2016

Webpack #2 - praktyczne przykłady

Znając zarys ogólnych funkcjonalności Webpacka postaram się pokazać kilka przykładów jego zastosowania.


Nowy projekt


Rozpoczniemy od utworzenia katalogu w odpowiadającym nam miejscu
mkdir webpack-test
Inicjalizujemy manadżera pakietów
cd webpack-test
npm init
i przechodzimy przez wszystkie instrukcje, które zostaną wyświetlone.
Teraz jesteśmy gotowi aby pobrać bibliotekę:
npm install webpack --save-dev
W ten sposób zostanie ona pobrana, a jej definicja dodana od razu do pliku packages.json jako zależność deweloperska.

Tworzymy potrzebne pliki
mkdir lib www
touch webpack.config.js
touch lib/index.js
uruchamiamy edytor
atom ./
i wypełniamy plik ./webpack.config.js następującą treścią

var webpack = require('webpack'),
  path = require('path');

module.exports = {
  debug: true,
  entry: {
    main: './lib/index.js'
  },
  output: {
    path: path.join(__dirname, 'www'),
    filename: '[name].js'
  },
  module: {
    loaders: []
  }
};

Tak skonfigurowany projekt za plik wejściowy kompilacji postrzega ./lib/index.js, a jej wynik trafi do katalogu ./www
Kompilację przeprowadzamy przy użyciu następujących komend.
Debug mode:
webpack
Production mode (pliki zostaną zminifikowane)
webpack -p

Testy

Przetestujmy działanie za pomocą modułu-nakładki na akcje konsolowe.
W katalogu lib tworzymy plik consoleAdapter.js o następującej treści:
module.exports = {
 log: function(value)
 {
  console.log(value);
 }
};
Następnie plik index.js wypełniamy taką treścią
var consoleAdapter = require('./consoleAdapter.js');
consoleAdapter.log('Hello world!');
Uruchamiamy kompilację i sprawdzamy czy wszystko działa:
webpack
node ./www/main
W konsoli powinno ukazać się Hello world!


Użycie loaderówECMAScript 6

Instalujemy odpowiedni loader
npm install babel-loader --save-dev
Dodajemy go do konfiguracji webpacka
loaders: [{

  test: /\.es6.js$/,
  loader: "babel-loader"
  }
]
i zmieniamy rozszerzenie pliku console.js na .es6, a samą jego treść na następującą:
module.exports = {
 log: (value) => console.log(value)
};
kolejna kompilacja powinna przejść bez problemów, a rezultat zadziałać w ten sam sposób.


CSS i SASS

Do kompilacji plików CSS i SASS przydatne będą następujące loadery.

 • css-loader
 • autoprefixer-loader - dzięki niemu nie martwimy się o dodawanie prefixów dla konkretnych przeglądarek
 • sass-loader
loaders: [{
   test: /\.css$/,
   loader: "css-loader!autoprefixer-loader"
  }, {
   test: /\.scss$/,
   loader: "css-loader!sass-loader"
  } {
   test: /\.es6.js$/,
   loader: "babel-loader"
  }
]

HTML i obrazki

 • html-loader
 • file-loader
{
 test: /\.html$/,
 loader: "html-loader"
},{
 test: /\.(png|jpg|gif)$/,
 loader: "file-loader?name=img/img-[hash:6].[ext]"
},


Globalne moduły

Czasami potrzebujemy mieć dostęp do pewnych modułów w globalnej przestrzeni naszej aplikacji w tym celu używamy expose-loader.
W tym konkretnym przypadku zależy nam aby mieć globalny dostęp do lodash'a pod znakiem _.
{
 test: require.resolve("lodash"),
 loader: 'expose?_'
}

Podsumowanie

Jak widzimy kilkoma prostymi modułami i definicjami w pliku konfiguracyjnym jesteśmy w stanie wykonać na prawdę skomplikowane operacje. I nie potrzebujemy tutaj żadnego menadżera zadań. Jak najbardziej kompilację Webpacka można przy pomocy takiego uruchamiać.
Zachęcam do eksperymentowania z loaderami i testowania ich możliwości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz